Yritykseni arvot ja toimintaperiaatteet 

  • Työssäni pyrin tarkasti ja aidosti kuulemaan asiakasta ja hänen tarpeitaan. Suhtaudun asiakkaisiini ja hänen omaisiinsa heidän yksilöllisyyttään ja ihmisarvoaan kunnioittaen.

  • Tärkeinä toimintaperiaatteina ja perimmäisenä tavoitteinani pidän asiakkaan oman kuntoutusmotivaation herättämisen tarjoamalla asiakkaalle tietoa ja sitä kautta ymmärrystä ihmiskehon toimintaperiaatteista. Asiakas tulee saada tiedon kautta motivoiduksi huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan.Tietoisuus ja ymmärrys ovat onnistuneen motivoinnin edellytyksiä.

  • Fysioterapeuttina toimin luotettavana oppaana, jotta asiakas voi minimoida kipunsa ja pelokkuutensa lisääntyneellä tiedolla, rentoutumistaidoilla ja oppimalla oikeanlaiset itsensä kuntoutustavat.

  • Asiakkaan toiveiden ja suorittamani alkututkimuksen pohjalta luomme yhteiset tavoitteemme terapiasarjalle.


« Takaisin etusivulle