Vankka fysioterapian ammattilainen myös musiikkiterapian suuntaan

 

Koen fysioterapeuttina tärkeimmiksi työvälineikseni oman persoonani, tietoni sekä tuntevat ja taitavat käteni ja haluan käyttää niitä asiakkaani hyväksi. Laaja fysioterapian alan lisäkouluttautumisen ansiosta voin valita kuntoutusmenetelmistä ja niiden yhdistelmistä kulloisellekin asiakkaalle ja pulmalle parhaiten soveltuvan tavan toimia.

Pyrin käyttämään työssäni mahdollisimman hyvin sosiaalisia taitojani, empaattisuuttani, havaintokykyäni ja  kommunikointitaitojani. Näitä tarvitsen, jotta saan asiakkaassani syttymään innostuksen omasta kuntoutuksestaan huolehtimiseen.

Kunnioitan asiakastani kanssani tasa-arvoisena ja tärkeänä ihmisenä.

Ammennan musiikkiterapiasta ideoita ja näkemyksiä asiakastyöhöni pyrkien monipuolistamaan ja tehostamaan asiakkaan  kokonaisvaltaista hyvinvointia.

  • Valitsen taustamusiikin/ tietoisesti hiljaisuuden hoitotilanteeseen
  • Ohjaan kuntoutujan musiikin avulla mielikuvaharjoitteluun rentoutumisen tueksi
  • Keskustelemme musiikin elementeistä, muistoista ja mielleyhtymistä, joita musiikki herättää
  • Harjoitettavat liikkeet tehdään rytmikkäästi, itsetuotetun sanallisen rytmiikan stimuloimina


« Takaisin etusivulle