Psykodynaaminen musiikkipsykoterapia

 • Psykodynaaminen musiikkiterapia on psyykkisten asioiden läpityöskentelyä musiikin avulla.Psykodynaamisen musiikkiterapian pohjana on psykoanalyyttinen teoria, jonka mukaan ihmisen ydin itse muotoutuu hyvin aikaisessa lapsuudessa. Ihminen toistaa ja tuo nykyisissä vuorovaikutussuhteissaan esille menneisyytensä tunnelatauksia. Nämä ilmiöt voidaan saada terapiassa työskentelyn kohteiksi.
 • Psykodynaamisessa musiikkiterapiassa metodina on psyykkisten asioiden läpityöstäminen musiikillisin keinoin. Asiakas tuo tai luo terapiaan itselleen tärkeää musiikkimateriaalia,
  jota työstetään siellä eri muodoissaan, esimerkikisi soitettuna, laulettuna, kuunneltuna ja maalattuna.
 • Terapeutti on terapiatilanteessa asiakkaalle myös konkreettisesti läsnä ja luo musiikkia yhdessä hänen kanssaan.
 • Voidaan ajatella terapeutin tuottaman musiikin ja välittävän, huolehtivan asenteen edustavan asiakkaalle turvaa, esim. hänen huolehtivaa, rakastavaa äitiään. Turvallinen ilmapiiri auttaa asiakasta ymmärtämään ja työstämään omaa maailmaansa.

  

Musiikin käyttö rentoutuksen apuna

 • Musiikki voi aktivoida tunteita ja lisätä mielihyvää.
 • Musiikki voi laskea hermostuneisuutta ja stressiä (kortisolitaso laskee)
 • Musiikin avulla voidaan johdattaa ajatukset pois ärsyyntymisen tai hermostumisen aiheuttajista .
 • Rauhallinen musiikki voi houkutella ihmisen mukautumaan musiikin rauhallisuuteen (hengitys, sydämen syke).
 • Musiikki voi vaikuttaa psykosomaattisesti vapauttaen ja prosessoiden henkistä jännittyneisyyttä.
 • Musiikin äänivärähtelyt vaikuttavat ihmisen aineenvaihduntaan, verenkiertoon, voiden vähentää lihasten jännittyneisyyttä.
 • Matalataajuinen äänivärähtely voi vaikuttaa kipua lieventävästi.