Fysioterapeutti ääniergonomian asiantuntijana

 

Äänen tuotto ja kehon fysiologinen kuormittuminen

 • Henkilö, joka puhuu työssään paljon, kuormittuu erityisesti kaulan ja niskan alueelta.Väärä, kuormittunut, paineistettu puheen tuotto aiheuttaa esim. käheyttä, yskää, palan tunnetta kurkussa, kyhmyjä äänihuuliin. Tyypillisimmät ammatit, joissa ääni rasittuu ovat opettajat, lastentarhanopettajat, puhelimitse palvelujaan ja tuotteitaan myyvät ihmiset. Tupakka altistaa kurkunpään ärtyisyyttä, paksuntaa äänihuulten limakalvoa.
 • 25 % kaikista ammattitaudeista on ääniammattitauteja. Suomessa ei ole vielä normeja viikottaiseen maksimaaliseen puhetyöntekoon. Puolassa on normitettu 18 tuntia maksimiksi viikottaiseksi puhuen suoritetuksi työksi.
 • Taustamelun nousu nostaa puhujan äänenvoimakkuutta 1/3. Äänentuoton kasvu lisää fysiologista kuormittavuutta. Voimakkaamman äänen tuottaminen vaatii vahvempaa lihastyötä rintakehällä, kaulalla ja äänihuulilla. Samaten fysiologista kuormittavuutta lisää puheäänen korkeuden nostaminen.

Fysioterapian tavoite

 • Tavoitteena fysioterapiassa on stabiilin vartalon rento puheen tuotto. Stabili, mutta rento keho edesauttaa puhujaa sietämään rasitusta paremmin ja nauttimaan äänestään viestintävälineenä kommunikoidessaan ympäristönsä kanssa. Asiakasta pyritään auttamaan löytämään terveellisemmät elintavat.

Fysioterapeutti arvioi työterveydelliset riskit ja kuormitustekijät

 • Ääni on kehon liikettä. Fysioterapeutti on kehon liikkeen ja hyvinvoinnin asiantuntija.
 • Puhetyöntekijän työergonomiaan perehtynyt fysioterapeutti arvioi työn aiheuttamat haitat sekä työntekijän oman kehon kuormitustekijät, kuten kehon kannatuksen toimintahäiriöt, lihaksiston epätasapainot, hengitystekniikat.
 • Asiakas kuvailee kokemansa haitan fysioterapeutin laatimaalla kyselylomakkeella.
 • Tämän kuvailun pohjalta kartoitetaan ongelmat.

 Fysioterapeutti ohjaa asiakasta

 • Fysioterapeutti perehdyttää asiakkaan ihmisen ryhdin perustekijöihin: vartalon osien sijoittumiseen suhteessa toisiinsa, keskilinjaan, tukipintaan.
 • Asiakas ohjataan havainnoimaan jalkojensa kuormituspisteet, lantion suuntaus, keskivartalon ja pään kannatus.
 • Ohjataan rintakehän liikkuvuutta ja rentoutta lisäävät hengitystekniikat.

Fysioterapia ja ääniharjoitukset

 • Etsitään puheäänen matalampaa sävyä.
 • Pienennetään volyymiä.
 • Hidastetaan puherytmiä.
 • Pyritään löytämään mahdollisimman pieni rasitustaso.

Fysioterapeutti rentouttaa, käsittelee jännitysalueet

 • Fysioterapeutti voi erilaisin rentoutus-, hieronta- ja mobilisaatiotekniikoin vapauttaa hartioiden ja kaulan kudoksia.
 • Asiakas tutustutetaan tahdonalaisten lihasten erilaisiin toimintatapoihin, jotta asiakas pystyisi myöhemmin säätelemään omia työtapojaan.

Psykofyysinen fysioterapia

 • Psykofyysisen fysioterapian keinoin fysioterapeutti rentouttaa asiakkaan mielen ja kehon.
 • Harjoitetaan hengitystekniikoita, jotka ohjaavat rentoon kehoon ja auttavat jännittyneitä kudoksia joustamaan.
 • Ihmisen kehossa, olemuksessa välittyy kokemustausta.
 • Ääni on aina kehollista toimintaa.
 • Resonaatio, äänen värahtely, tuntuu värähtelynä rintakehällä , kaulalla, kasvojen luiden alueella.
 • Äänen harjoittaminen voimistaa välitöntä kehotietoisuutta, vahvistaa tunnetta, että ”ollaan tässä ja nyt”.

Keinoja työterveydellisten riskien minimoimiseksi

 • Yhdessä asiakasja fysioterapeutti etsivät keinot parantaa luontevaa, rentoa puhetapaa, ja –asentoa.
 • Asiakas ohjataan käyttämään tarpeen tullen äänenvahvistimia.
 • Puhetyötä ohjataan jaksottamaan ja aktivoidaan asiakasta löytämään mahdollisuuksia ajoittaiseen puheettomaan työskentelytapaan.
 • Yhdessä etsitään keinot vähentää ympäristön aiheuttamia häiriötekijöitä, hälyä ja rauhattomuutta.
 • Kurkun ja äänihuulten kosteudesta huolehtiminen on tärkeää itsehoitoa. Ohjataan hankkimaan vesipiippu ja käyttämään sitä työpäivän aikana äänen ollessa rasittunut.
 • Silikoniputkeen (jonka toinen pää on vesiastiassa) puhuminen, laulaminen antaa äänihuulille virkistävää hierontaa.

On tärkeää varustaa asiakas omilla harjoituksilla, jotka voi tehdä kotona ja työpaikalla. Ohjatuilla kotiharjoitteilla voi asiakas rentouttaa äänihuulia ja kaulan lihaksistoa.