Fysioterapeutti lähelläsi kehosi parhaaksi 

  • Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon.
  • Fysioterapeutti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä ottaen huomioon eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat sekä vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset.
  • Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvaa. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä muiden asiakkaan/potilaan hoitoon osallistuvien asiantuntijoiden kanssa ja oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti (www.suomenfysioterapeutit.fi 04.04.2010).

 

Fysioterapeuttina pyrin luomaan terapiallani asiakkaalle mahdollisimman optimaaliset olot kehittyä liikunta- ja toimintakyvyssään. Pyrin palauttamaan ja ylläpitämään nivel-, lihas- ja hermokudoksen elastisuutta, parantamaan asiakkaan hengitystoimintaa tarvittavan tehokkaan hapetuksen aikaansaamiseksi, toimimaan hänelle (ja usein myös hänen läheisilleen) henkisenä ja fyysisenä ”valmentajana” .

 

Istuvan ihmisen ongelmatiikkaa: Kehon epäsymmetrinen käyttö ja vartalon heikko stabiliteetti 

  • Tervekin ihminen totuttaa helposti itsensä epäsymmetrisiin, löysiin asentoihin.
  • Tukevan pystyasennon ja luontevan, energiaa säästävän liikkumisen perusteena on ihmisellä aktiivinen, suljettu kineettinen lihas-kalvoketju. Ihmisen lihakset, jänteet, lihaskalvot ja nivelet ovat yhteydessä toisiinsa monikerroksisesti ketjuuntuneina. Pystyasento ja sen säilyttäminen tukevana myös liikkeissä mahdollistuu tämän ketjuuntumisen ansiosta.
  • Työskentely jatkuvasti istuen tai muuten yksipuolisesti, neurologiset sairaudet ja vammat altistavat ihmisen erilaisiin vääränlaisiin toimintamalleihin, joissa suljetun kineettisen liikeketjun käyttö vähitellen vaimenee.
  • Tämän ketjun toiminta heikkenee ja sen tukevuus lakkaa, jos ihminen sallii itselleen erilaisia "nojausstrategioita". Vähitellen keho voi unohtaa kokonaan tukevuutensa, jolloin nivelet tottuvat toimimaan itselleen epätyypillisillä liikeradoilla, kuormittumaan haitallisesti ja kehittämään kulumavaurioita. Lihakset joutuvat tällöin kuormittumaan itselleen haitallisella tavalla ja erilaiset rasitusvammat ovat vaarana.
  • Kehon painetta tunnistavat reseptorit jaloissa, lantiossa aktivoivat tukevaa liikeketjua. Liikeharjoittelu tai vain seisomisenkin harjoittelu suljetuin silmin, ilman näkökontrollia aktivoi asentoreseptoreita.
  • Kehon puoliskojen symmetrinen kuormittaminen ja jalkapohjien koko tukialueiden paineistaminen ohjaavat kehoa toimimaan tehokkaasti ja mahdollistamaan vaivattoman yläraajojen käytön sekä rennon pään kannatuksen.
  • Fysioterapiassani pyrin ohjaamaan ja opastamaan asiakastani löytämään tämän aktiivisen, kehon kannatusta tukevan lihas-kalvosysteemin.