GIM’ä (Guided Imagery and Music), Helen Bonnyn kehittämä menetelmä Sinua varten

  • Asiakas lepää rentoutuneena, silmät suljettuina kuunnellen klassista musiikkikokoomaa, jonka terapeutti on koonnut yksilöllisesti alkuhaastattelun ja tutustumisen pohjalta
  • Musiikin avulla voidaan “siirtyä” kuviteltuihin maisemiin, koettuihin turvallisiin muistoihin
  • Terapeutti on asiakkaan oppaana ja turvana musiikin avaamiin mielenmaisemiin
  • Terapeutti säilyttää keskeytyksettömän kontaktin asiakkaan kanssa käyttäen avoimia kysymyksiä, joihin asiakas vastaa kertoen musiikin tarjoamia kuvitelmiaan
  • Musiikin kuuntelun jälkeen terapeutti ja asiakas yhdessä pohtivat koettua “musiikkimatkaa”, sen aiheuttamia tunteita ja sen tarjoamia näkymiä asiakkaan nykytilanteeseen.