Asiantuntijuutta, opetusta, luennointia, konsultaatioita

  • Rytmisen moniaistisesti aktivoivan harjoitusmenetelmän (RMA) käyttö kuntoutusmenetelmänä
  • Kuntoutuksen ammattilaisten perehdyttäminen musiikkiin ja sen rytmisiin elementteihin kuntoutuksen työvälineiksi
  • Neurologisille potilaiden kuntoutus fysioterapian ja musiikkiterapian keinoin
  • Muistikuntoutus yhdistäen musiikkiterapeuttiset ja fysioterapeuttiset keinot
  • Ikäihmisten aktivointi ja toimintakyvyn säilyttäminen musiikin aktivoimana
  • Rentoutuminen
  • Äänityöläisen ergonomia
  • Suljetun kineettisen lihas-kalvoketjun aktivoiminen, kehon fysiologisten toiminnallisuuden parantaminen hoitokeinona tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoitona
  • Jalkaterän ja nilkan hallinnan harjoittelu vartalon pystyasennon hallinnan perustana